Koronatiltak

Alle leiligheter står ubrukt minst 2 døgn før ny ankomst

Håndsprit ved ankomst

Ekstra fokus på renhold på kontaktpunkter

Alle gjester får spørsmål om de føler seg frisk før ankomst

Informasjonskriv til hver gjest om smitteverntiltak